La nostra política

1. GENERAL

1.1. Aquesta política (en endavant, la «Política») s’aplica a les relacions d’HG Alliance, SLU, una empresa constituïda a l’empara de la legislació andorrana amb el número L-713573-G i domicili fiscal a Carretera Coll d’Ordino Casa 5D, Edifici els Bedolls, AD300-Ordino, Principat d’Andorra (en endavant, l’«Operador», l’entitat responsable d’obtenir i tractar les dades personals), amb persones individuals (en endavant, l’«Usuari» o els «Usuaris») després que hagin emplenat els formularis Obteniu un pressupost o Contacte als llocs web de l’Operador, www.hgapro.com o www.hgalliance.net (en endavant, el «Lloc web»).

1.2. La Política s’aplica a la informació que l’Operador rep sobre els Usuaris mentre visiten el Lloc web i adquireixen el programari de l’Operador.

1.3. En cas de desacord amb aquests termes i condicions, l’Usuari s’abstindrà de fer servir el Lloc web, així com d’adquirir el programari de l’Operador.

1.4. Aquesta Política no cobreix l’obtenció i l’ús de les vostres dades personals en altres llocs web de l’Operador, ni de qualsevol altra informació o comunicació que pugui fer referència a l’Operador al marge del servei.

2. LA INFORMACIÓ DE L’USUARI QUE L’OPERADOR REP I TRACTA

2.1. Com a part d’aquesta Política, la «Informació de l’Usuari» fa referència a:

2.1.1. Nom, patronímic i cognoms.

2.1.2. Adreça electrònica.

2.1.3. Número de telèfon.

2.1.4. Empresa de l’Usuari (informació sobre la companyia de la qual l’Usuari pot ser un empleat o que pot estar afiliada a l’Usuari).

2.1.5. Qualsevol altra informació que l’Usuari proporcioni de manera independent mentre empleni el formulari de comentaris al Lloc web.

2.2. La Política només s’aplica a les dades obtingudes durant la interacció de l’Usuari amb la interfície d’usuari implementada al Lloc web. L’Operador no controla els llocs web de tercers que l’Usuari pugui visitar a partir d’enllaços disponibles al Lloc web, si n’hi ha cap, ni n’és responsable. L’Operador no és responsable de la informació que es pugui obtenir o sol·licitar als llocs web de tercers, ni d’altres accions que l’Usuari hi dugui a terme.

2.3. L’Operador no verifica la fiabilitat de la Informació de l’Usuari pel que fa al nom, al patronímic, als cognoms i a altres dades. Al mateix temps, l’Operador entén que l’Usuari proporciona informació fiable i suficient sobre la seva persona i la manté actualitzada.

3. LA FINALITAT D’OBTENIR I TRACTAR LA INFORMACIÓ DE L’USUARI

3.1. En tractar les dades de l’Usuari, l’Operador segueix les directrius de la Convenció del Consell Europeu sobre la Protecció d’Individus amb relació al Tractament Automàtic de les Dades Personals de 28 de gener de 1981, amb les modificacions corresponents, aprovada per la Normativa de 15 de juny de 1999 del Comitè de Ministres del Consell Europeu sobre la protecció de les persones físiques amb relació al tractament de les dades personals i al moviment lliure d’aquestes dades, i per la Directiva 95/46/CE derogada (Reglament General de Protecció de Dades).

3.2. L’Operador obté i emmagatzema la Informació de l’Usuari amb les finalitats següents:

3.2.1. Proporcionar informació a l’Usuari, inclòs l’enviament de pressuposts, notificacions, sol·licituds i informació relativa al Lloc web, prestar serveis i informar sobre les ofertes noves (també per correu electrònic) i sobre la gestió de sol·licituds de l’Usuari.

3.2.2. Prestar serveis o oferir programari a l’Usuari.

3.2.3. Millorar la qualitat dels serveis prestats a l’Usuari, així com la facilitat d’ús, i dur a terme estudis estadístics i d’altres tipus basats en dades anònimes.

3.3. En tractar la Informació de l’Usuari, l’Operador segueix la legislació vigent. El tractament de la Informació de l’Usuari es basa en els principis següents:

3.3.1. Finalitats i mètodes honests per tractar la Informació de l’Usuari i integritat de l’ús que se’n faci.

3.3.2. Conformitat de l’abast i de la naturalesa del tractament de la Informació de l’Usuari i dels mètodes per fer-ho amb els objectius establerts a la Política.

3.3.3. Fiabilitat de la Informació de l’Usuari, adequació a les finalitats del tractament i inadmissió del tractament de la Informació de l’Usuari que no serveixi per a les finalitats establertes a la Política.

3.3.4. Inadmissió de bases de dades combinades i documents electrònics que continguin Informació de l’Usuari que sigui incompatible amb les finalitats de cadascun.

3.3.5. Inadmissió del tractament de la Informació de l’Usuari que no serveixi per a les finalitats de tractament especificades a la Política o que hi sigui incompatible.

3.4. El contingut i l’abast de les dades personals dels Usuaris es determinen d’acord amb les finalitats de tractament de les dades personals. L’Operador no tracta cap dada personal que ultrapassi les finalitats de tractament mencionades anteriorment o hi sigui incompatible.

4. DRETS I OBLIGACIONS DE L’OPERADOR EN TRACTAR LA INFORMACIÓ DE L’USUARI

4.1. L’Operador no té dret a:

4.1.1. Utilitzar la Informació de l’Usuari per a cap finalitat que no es contempli a la Política.

4.1.2. Divulgar a tercers dades que continguin Informació de l’Usuari sense el seu consentiment, amb l’excepció dels casos que la legislació vigent estipuli.

4.2. L’Operador es compromet a garantir la confidencialitat de la Informació de l’Usuari d’acord amb les polítiques i les normes internes que estableixi. L’Operador pren mesures organitzatives i tècniques necessàries i suficients per protegir la Informació de l’Usuari contra els casos d’accés no autoritzat o accidental, destrucció, modificació, bloqueig, còpia, distribució i altres accions il·legals de tercers.

4.3. Les dades de l’Usuari s’han de destruir al cap de tres (3) anys a partir del moment en què arribin al sistema automatitzat de l’Operador.

4.4. L’Operador no proporciona ni divulga a tercers cap informació que contingui dades personals de l’Usuari sense el consentiment del subjecte de les dades personals, excepte quan sigui necessari per evitar situacions en què es posi en risc la vida i la salut de les persones, així com en els casos que la legislació vigent estableixi.

5. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

5.1. L’Operador té dret a fer canvis en la Política. En aquests casos, s’indicarà la data de la darrera actualització en la versió més recent. La versió nova de la Política entra en vigor en la data en què es renovi i es publiqui al Lloc web de l’empresa, tret que s’hi indiqui el contrari.

5.2. Després de qualsevol modificació de la Política, el fet que l’Usuari segueixi utilitzant el Lloc web vol dir que l’Usuari consent aquesta modificació o addició. L’Usuari accepta revisar regularment el contingut de la Política per assegurar que està al corrent de les modificacions.

Data de la darrera actualització: 20 de març de 2019.